دانلود قسمت ششم سریال حرفه ای

دانلود قسمت ششم سریال حرفه ای

خلاصه داستان : پلیس به تحقیقات برای یافتن قاتل رویا ادامه میدهد . سهیل در یک دردسر جدید گرفتار شده و رابطه اش با تلما بیش از بیش دچار مشکل میشود که ...

برای حمایت از صاحب اثر سریال را قانونی دانلود کنید

  • 90 بازدید
دانلود فیلم
دانلود قسمت پنجم سریال حرفه ای

دانلود قسمت پنجم سریال حرفه ای

خلاصه داستان : زمان اجرای نقشه دزدی فرا می رسد اما وقوع اتفاقاتی غیره منتظره باعث می شود تا عملیان طبق برنامه پیش نرود . از سوی دیگر تلما و سهیل دچار اختلاف می شوند و ...

برای حمایت از صاحب اثر سریال را قانونی دانلود کنید

  • 82 بازدید
دانلود فیلم
دانلود قسمت سوم سریال حرفه ای

دانلود قسمت سوم سریال حرفه ای

خلاصه داستان : سونیا خاطراتش با مسعود به یاد می آورد . سیامک نیز به دیدن یکی از دوستان قدیمی خود می رود تا از او بخواهد که مهارت باز کردن گاو صندوق را به سینا بیاموزد و ...

برای حمایت از صاحب اثر سریال را قانونی دانلود کنید

  • 91 بازدید
دانلود فیلم
دانلود قسمت چهارم سریال حرفه ای

دانلود قسمت چهارم سریال حرفه ای

خلاصه داستان : سیامک و سینا تجهیزات لازم برای دزدی از گاو صندوق را تهیه کرده و خود را برای سرقت آماده می کنند . از سوی دیگر ، سهیل و تلما پس از مراجعه به پزشک متوجه می شوند که ...

برای حمایت از صاحب اثر سریال را قانونی دانلود کنید

  • 76 بازدید
دانلود فیلم
دانلود قسمت دوم سریال حرفه ای

دانلود قسمت دوم سریال حرفه ای

خلاصه داستان : پول هنگفتی در میان است . برای از بین بردن موانع رسیدن به این ثروت ، نقشه بی نقصی لازم است . نقشه ناب و پیچیده ، که برای اجرایش احتیاج به یک آدمکش حرفه ای دارد ، احتمالا او با هوش ترین و بی رحم ترین است که ...

برای حمایت از صاحب اثر سریال را قانونی دانلود کنید

  • 74 بازدید
دانلود فیلم
دانلود قسمت اول سریال حرفه ای

دانلود قسمت اول سریال حرفه ای

خلاصه داستان : پول هنگفتی در میان است . برای از بین بردن موانع رسیدن به این ثروت ، نقشه بی نقصی لازم است . نقشه ناب و پیچیده ، که برای اجرایش احتیاج به یک آدمکش حرفه ای دارد . احتمالا او با هوش ترین و بی رحم ترین است که .... قسمت اول : سیامک ماموریتی را به سر انجام می رساند . سپس از رییس فرصتی می خواهد تا به کاری شخصی رسدگی کند و ....

برای حمایت از صاحب اثر سریال را قانونی دانلود کنید

  • 81 بازدید
دانلود فیلم