دانلود قسمت نهم سریال ملکه گدایان

خلاصه داستان : اهداف ملکه برای گرفتن هویت البرز کم کم در حال هویدا شدن است که دلبستگی البرز به افرا قوت میگیرد و در آن سوی ، آریا وارد بحران میشود که ....

سریال بصورت دانلود قانونی در اختیار کاربران قرار میگیرد

دانلود قسمت هشتم سریال ملکه گدایان

خلاصه داستان : امروز تو ، میتونی فردای من باشه ... هیچکس از سرنوشت خبر نداره ... حتی شما ....

سریال بصورت دانلود قانونی در اختیار کاربران قرار میگیرد

دانلود قسمت هفتم سریال ملکه گدایان

خلاصه داستان : البرز و آریا در خیریه به یکدیگر رسیده اند و انگار هیچکدام از هویت دیگری اطلاعی ندارد ، افرا هم به دستور ملکه برای گدایی کردن ، از شبیر نوزاد گرفته و راهی چهارراه شده است که درگیر ماجرایی غافلگیر کننده میشود که ....

سریال بصورت دانلود قانونی در اختیار کاربران قرار میگیرد

دانلود قسمت پنجم سریال ملکه گدایان

خلاصه داستان : خسرو به هوش آمده است و البرز در پی کشف هویت خود می خواهد به او متوسل شود که پارسا کماکان مانع او میشود . همه چیز گره خورده است که لعیا از راه می رسد ....

سریال بصورت دانلود قانونی در اختیار کاربران قرار میگیرد

دانلود قسمت چهارم سریال ملکه گدایان

خلاصه داستان : سارا به البرز گفته است خورشید ملکه است و همه توطئه ها زیر سر مادر اوست ، البرز اما باور نکرده و به دنبال کشف نشانه های محکم تری است . در این میان آزمایش دی ان ای میتواند گره های این سردرگمی را باز کند که ....

سریال بصورت دانلود قانونی در اختیار کاربران قرار میگیرد

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان

خلاصه داستان : افرا از نام ملکه به عنوان زنی که پشت همه توطئه هاست رونمایی کرده و منتظر عاقبت آن است . ملکه قرار است به مفت آباد بیاید و همه بچه ها مضطرب هسنتد و چشم به راه ملکه ای که تا بحال ندیده اند اما در مفت آبا خون به پا میشود و خبری تلخ هولناک به البرز می رسد که ... !

سریال بصورت دانلود قانونی در اختیار کاربران قرار میگیرد

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان

خلاصه داستان : امروز تو ، میتونه فردای من باشه ... هیچکس از سرنوشت خبر ندارد ... حتی شما

سریال بصورت دانلود قانونی در اختیار کاربران قرار میگیرد

دانلود قسمت اول سریال مکه گدایان

خلاصه داستان : امروز تو ، میتونی فردای من باشه .... هیچکس از سرنوشت خبر نداره .... حتی شما ...

سریال بصورت دانلود قانونی در اختیار کاربران قرار میگیرد